Literární seminář

Odkaz na celý text Adama a Evy od Karla Šiktance

ven.misto.cz/_MAIL_/siktanc/strana1.htm

  • Převyprávějte biblický příběh o Adamovi a Evě z knihy Genesis
  • Najděte v básni oblíbené verše a vysvětlete, čím vás upoutaly. Každá rozsáhlá báseň má těchto míst několik.
  • Proč ve dni prvním Eva odmítá "Stvoření země"? Proč táhne Adama pryč?
  • Pokuste se Adama a Evu charakterizovat, vysvětlit jejich vztah. Kdo je statečnější, aktivnější. Doplňují se, nebo si jsou protikladem?
  • Podívejte se, jak je ve dnu třetím konstruována promluva Evy. O čem Eva mluví a kde bere Šiktanc inspiraci.
  • Najděte pro Šiktance typické neologismy a hry s jazykem. Slouží jeho jazykové hry k pobavení?
  • Co pro báseň znamená paměť, oblíbené Šiktancovo téma s pozitivní hodnotou (paměť vesnice, jedince, rodiny)... Pokuste se nalézt v textu důkazy pro svá tvrzení.
  • Všimněte si nápaditostí ve stavbě verše, hláskové instrumentace, rýmu, obrazných pojmenování, výrazně smyslových obrazů.

Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi