Václav Havel - Zahradní slavnost

13.01.2013 10:53

Zahradní slavnost

PLZÁK Tak co je nového u vchodu? Jak se bavíte? Nevázne hovor? Zahradní slavnost patří všem!
TAJEMNÍK Děkujeme, nevázne –
TAJEMNICE Nevázne –
PLZÁK A o čempak si povídáte?
TAJEMNÍK O lásce –
PLZÁK No – to je hezké! I láska patří tak nějak k člověku! A dnešní člověk má bohaté city, bohatší než kterýkoli předešlý člověk! Právě proto je ale nutno dávat dnes ve zvýšené míře pozor na to, aby láska nepřesáhla určitou optimální mez únosnosti – v takovém případě se nám totiž může stát, že nám láska probudí v lidech i dočasné smutky!
TAJEMNICE A s těmi je nutno radikálně zúčtovat!
TAJEMNÍK Nejde-li ovšem o smutky konstruktivní – i takové známe, a nesmíme proto postupovat mechanicky, abychom nevylili s dítětem i vaničku –
TAJEMNICE Pokud se ovšem pod vaničkou konstruktivních smutků neskrývají smutkydestruktivní –
TAJEMNÍK Já jsem v otázce smutků optimista!
TAJEMNICE Já jsem zase nepřítel laciného huráoptimismu!
PLZÁK Jsem rád, že diskutujete! My dnes musíme diskutovat – a nesmíme se přitom zaleknout ani protichůdných názorů – každý, komu jde upřímně o naši společnou věc, by měl mít jeden až tři protichůdné názory – jak se hezky praví v usnesení dvaatřicáté zahajovačské konference. To víte, že může ženská otěhotnět i na Měsíci?
TAJEMNICE Když jede na měsíc na dovolenou –
PLZÁK (podrážděně) Vtipy – vtipy – samé vtipy – Proč si nepovídáte například o umění? To by bylo materiálu k diskusi hned habaděj! Anebo nemáme snad v umění ještě celý pytel setsakramentsky palčivých problémů?
TAJEMNICE Zrovna jsem chtěla převést řeč na umění –

 

  • určit literární druh a žánr
  • charakterizovat postavy vystupující ve výňatku
  • charakterizovat hlavního hrdinu a vysvětlit jeho proměnu (i proměnu jeho jazyka)
  • charakterizovat jazykové prostředky, tvrzení doložit na konkrétních textových pasážích (vyhledejte prázdné, automatizované fráze, prázdné myšlenky, opakované pasáže...)
  • parodií čeho je mluva všech tří postav?
  • zasadit dílo Zahradní slavnost do kontextu celé tvorby Václava Havla
  • identifikovat kulturní a historické souvislosti textu - v jaké době je napsáno a co kritizuje
  • připomenout představitele absurdního dramatu ve světové literatuře

 

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi