Úkol na červen - budu postupně přidávat jednotlivé části (update 26. června)

10.06.2012 14:26

Hezký den přeji,

postupně budu přidávat úkoly na červen, Opravené slohovky a rozbory textů vám donesu až poslední týden školy, snad se nikdo nebude zlobit:)

I. Didaktický text:

DT jaro 2011 vyšší úroveň.rar (428,9 kB)

 

II. Rozbor uměleckého textu:

Hrozný křik rozléhal se v příkopě, u zdi, kolem srubu. Trouby ječely, jezdci v brnění pobízeli útočníky, mávali mečem k opevnění.

Řady jejich řídly již u příkopu, nejprudčeji však u zdi. Než i obhájců ubývalo, a kde padli dva, tři, tam zela značná mezera. Nejhůře bylo u viničné věže. Tu osypali Míšňané jako vosy. U zdi spojující věž s ostatním opevněním se jimi černalo. Odtud křičeli bratří o posilu. […]

Příval na srub dravě rostl. Se zběsilým křikem a troubením přihnal se nový houf. Přes příkop, plný těl, drali se již snáze ke zdi; tu se pozvedali, stoupali na záda druhů, drápali se na zeď. Té již nehájilo ani třicet mužů. A již umdlévali.

Pojednou se mezi nimi mihl bratr Žižka, v přilbě s palcátem v ruce. Křičel, aby neustupovali, aby vydrželi, že jde pomoc. A sám bil do nepřátel. Pak skočil k místu, kde vylézali na zeď dva Míšňané. Jednoho na ráz srazil, že sletěl pustiv štít; druhý však chytl hejtmana za nohu tak, že mu ji podtrhl. Žižka sklesl, nohy mu visely se zdi. Kolik ruk po nich chňapalo, tahaly jej dolů, ale on vzepřel se rukama o zeď a odpíral ze všech sil. Několik bratří přiskočilo a bilo do Míšňanů, až ho pustili. Vyskočil a jen stanul zase na nohou, bil zase do nepřátel. Vtom se přihnali z placu za srubem posilci.

Žižka sestoupiv ukazoval, kam kteří, poroučel, pobízel a křičel za té vřavy na jejich rotmistra:

„Poslali jste do vinice, jak jsem řekl − “

Bradatý, šedý bratr rotmistr v přilbě, ale bez odění, s nahým mečem v ruce stoupaje na zeď, křičel:

„Poslali, − vyrazí co nevidět v bok.“

Vyšvihl se na zeď, ale jen tam stanul, roztáhl prudko ruce, zavrávoral a sletěl ze zdi. Šipka mu trčela v hrudi a krev stříkala z hluboké rány.

V ten okamžik se strhl napravo, od jižního svahu, od vinic divoký pokřik. l Žižka, jak ho zaslechl, hnal se do roubení věže nahoru, na její podsebití, vyhlédl okéncem, napravo: odtud zaléhal ten křik. Postřehl tam velké pohnutí v nepřátelských houfech. Svitlo mu v oku a v duši odlehlo. Jeho houf vyrazil z vinice v pravou chvíli. Vzkřil to bratřím na podsebití a zas hnal se dolů na zeď mezi bojující.

Za chvilku poté zaléhal do srubu příval zpívajících hlasů, z té strany od města. Blížil se kvapem. Hlas zvonů v něm zanikal ; zvučely vedle svátosti v proštípí, blýskající se v odpoledním slunci.

Rozbor uměleckého textu

a) Zasaďte text do časových i místních souvislostí.

b) Určete literární druh, výrazovou formu a žánr.

c) Najděte všechny znaky realismu v rovině tematické, stylistické (slohový postup...), formální a jazykové (slovní zásoba). Nezapomeňte na vypravěče.

d) charakterizujte syntax a morfologii ukázky.

d) Podívejte se i na postavy v ukázce, charakterizujte je

III. Rozbor neuměleckého textu

Winston Churchill, Fulton (5. března 1946)

...Musíme zajistit, aby práce OSN byla užitečná, aby to byla skutečnost a ne pokrytectví, aby to byla síla pro akci, skutečný chrám míru a ne jen zvlněná slova. Aby to byl opravdový chrám míru, v němž jednou budou zavěšeny štíty národů a ne pouhý kokpit v babylonské věži. Dříve než promarníme solidní jistoty národního zbrojení k sebeobraně, musíme si být jisti, že náš chrám je postaven ne na pohyblivém písku nebo na bažinách, ale na skále. Každý, kdo má otevřené oči, může vidět, že naše stezka bude obtížná a dlouhá. Jestliže ale setrváme pohromadě, jako jsme byli ve dvou světových válkách - ne jako bohužel v intervalu mezi nimi – nemohu pochybovat, že na konci dosáhneme svůj konečný cíl. (...)

Bylo by nicméně špatné a nemoudré svěřit tajné vědomosti nebo zkušenosti o atomové bombě, které jsou nyní v začátcích a mají je Spojené státy, Velká Británie a Kanada, mezinárodní organizaci, dokud se ještě nachází ve věku dětství. Bylo by šílenstvím hodit je zmítanému, stále agitovanému nesjednocenému světu. V žádné zemi nikdo nespí hůře proto, že by vědomosti, metody a suroviny pro výrobu bomby se nyní nalézaly v amerických rukou. Nevěřím ale, že bychom všichni mohli spát tak klidně, kdyby se situace obrátila a kdyby si některý komunistický nebo neofašistický stát nyní monopolizoval tyto hrůzné síly. Samotný strach z nich by mohl být využit, aby svobodnému demokratickému světu byly vnucovány totalitní systémy a důsledky, které se vymykají lidské představivosti. Bůh si přál, aby se tak nestalo a my máme alespoň krátký oddech k uspořádání našeho domu dříve, než se ono nebezpečí ocitne před námi. Ale i v tom případě, že nebudou litovat žádné námahy, měli bychom stále ještě disponovat tak imponující převahou,která by představovala účinné odstrašující prostředky, aby bylo zabráněno jejich použití, respektive hrozbě jejich použití druhou stranou. Konečně, až teprve bude skutečně nastoleno životně důležité bratrství lidí vyjádřené ve světové organizaci se všemi nutnými praktickými zárukami účinnosti, bude možná jí tato práva svěřit.

  • Typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika.

- identifikovat funkční styl, slohový útvar a převládající postup a identifikaci zdůvodnit

- najít základní rysy v rovině lexikální, tvaroslovné, syntaktické

- čím dosahuje autor textu působivosi sdělení?

- postihnout účel textu a shrout jeho hlavní myšlenky

 
 

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi