Příručky vhodné pro maturitní zkoušku

01.05.2012 15:54

 

Pokud sami narazíte na zajímavou publikaci, doporučte ji prosím v diskuzním příspěvku. Můžete rovněž sdělovat vaše postřehy a zkušenosti

Název:  Český jazyk a literatura

Autor: František Brož, Pavla Brožová

Nakladatelství a rok vydání: Akcent 2012

Cena: 79 Kč

Pro jakou část maturity: Didaktický test

Co najdete: Přibližně 200 testových otázek (64 stránek) = tedy přibližně 6 didaktických testů. Testy jsou zpracovány obsahově i vizuálně přesně podle maturitních didaktických testů.

Hodnocení: Může se hodit aneb opakování není nikdy dost.

 

Název:  Tvoje státní maturita 2012 z českého jazyka a literatury (různé varianty pro základní a vyšší obtížnost)

Autor: nevím

Nakladatelství a rok vydání: ALETOP GROUP 2011

Cena: 290-350 Kč

Pro jakou část maturity: Didaktický test

Co najdete: Opět testy s řešením.

Hodnocení: Dost drahé + neměl jsem v ruce

 

Název:  Český jazyk, česká a světová literatura

Autor: Bohuslav a Jana Hoffmanovi

Nakladatelství a rok vydání: Enigma 2008

Cena: 265 Kč

Pro jakou část maturity: Všechny

Co najdete: První část učebnice shrnuje poznatky o českém jazyce a akcentuje hlavně oddíly věnované komunikaci, stylu, výstavbě textu, které žákům pomohou při psaní maturitní písemné práce, ale i při ústní zkoušce (zvláště při analýze výňatku z neuměleckého textu). K analýze výňatku z textu uměleckého při ústní maturitě směřuje druhá část učebnice, která má studentům pomoci při výběru četby kvalitních literárních děl ze světové a české literatury od nejstarších dob po dnešek; nabízí celkem 200 vybraných uměleckých textů, jejich přiměřenou interpretaci (v literárním, kulturním, filozofickém kontextu) a stručné medailonky jejich autorů. Obě části společně umožňují i přípravu na maturitní didaktické testy (příklady testových úloh jsou rovněž součástí publikace).

Hodnocení: Dobrý přehled k maturitě.

 

Název:  Interpretace textů nejen ke státní maturitě

Autor: Robert Adam a kolektiv

Nakladatelství a rok vydání: Akropolis

Cena: 200 Kč

Pro jakou část maturity: Ústní zkouška z literatury + běžné hodiny + život

Co najdete: Návod na interpretaci a rozbor uměleckých i neuměleckých textů. Cílem interpretace uměleckého textu nebylo poskytnout „definitivní a správné“ řešení, které by se student měl ke zkoušce naučit, ale spíše ukázat, jak je text „udělán“ a jak může být čten. Při rozboru neuměleckých textů byl důraz kladen na rozbor stylistický, v některých případech také na jejich srovnání s textem uměleckým. Umělecké texty byly vybrány s ohledem ke katalogu požadavků pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, neumělecké texty byly vybrány tak, aby vhodně reprezentovaly základní funkční styly.

Hodnocení: Knížka je to dobrá, mohu doporučit, minulý rok jsem si jí se zájmem prolistoval na Václaváku.

 

Název:  Maturita 2011 či 2012 – Český jazyk a literatura (základní úroveň)

Autor: Milan Houšek, Martina Kulhavá, Vlasta Tobolíková

Nakladatelství a rok vydání: Didaktis 2111, 2012

Cena: 169 Kč

Pro jakou část maturity: Všechny části maturity

Co najdete: Příručka podrobně vysvětluje schéma státním maturit z ČJL. Ve výkladové části velmi názorně vede studenta při rozboru uměleckého a neuměleckého textu a nastiňuje otázky, se kterými se může maturant setkat. Zároveň radí, na co se při přípravě zaměřit. Vezmu knížku a přemýšlím o ní.  Oceňuji i návod, na co si dát pozor při vypracování didaktického testu a písemné práce. Zároveň autoři shrnují i slohové útvary. V praktické části se setkáte s pracovními listy ke třem dílům české či světové literatury (próza, poezie i drama) – autoři podrobně odpovídají na všechny otázky zadané v pracovním listu a své odpovědi komentují. Po rozboru tří knih následují 3 didaktické testy s řešením.      

Hodnocení: Dle mého názoru nejlepší příručka pro ústní část maturity, protože nabízí praktický návod, jak se s knížkami popasovat. Pokud jste ale knížku nepřečetli a neumíte používat literární pojmy, nepomohou vám ani všichni svatí. Tři didaktické testy jsou na představu o didaktické části dostačující. Informace týkající se písemné práce obsahuje příručka jen pro formu.

 

Název:  Český jazyk a literatura - písemná práce

Autor: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová

Nakladatelství a rok vydání: Tauris 2012

Cena: 248 Kč

Pro jakou část maturity: Písemná práce

Co najdete: Příručka obsahuje základní charakteristiky jednotlivých slohových útvarů se zřetelem ke komunikační situaci, které jsou v rámci maturitní písemné práce zadávány, konkrétní příklady zadání, příklady konkrétních žákovských písemných prací, kritéria hodnocení a další informace k hodnocení. Autorky textu vycházejí zejména z vlastních zkušeností z hodnocení písemných prací a z poznatků získaných z diskusí s češtináři a hodnotiteli.

Součástí knihy je CD s ukázkami písemných prací s komentářem a bodovým ohodnocením.

Hodnocení: Velmi vhodná, i když drahá příručka. Autorky mají na CERMATu na starosti metodiku oprav písemných prací, jejich doporučení a přísnost oprav můžete tedy chápat jako závazné. Příručka obsahuje všechny útvary, s kterými se můžete setkat jak v základní, tak ve vyšší úrovni. U každého útvaru čekejte dvě ukázkové písemné práce splňující kritéria a 1-2 práce, jež by propadly. Na CD jsou navíc uloženy slohové práce s opravenými chybami.

—————

Zpět


Diskusní téma: Příručky vhodné pro maturitní zkoušku

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi