Petr Bezruč - Slezské písně

13.01.2013 11:15

Slezské písně

Hanácká ves

Domky na patro jak řady bílých ptáků
sotva vánek lehkým dechem omží.
Ticho jde jak krev Hanáků
voda Romží.

Na svých gruntech tkví sedláci klidní.
Dobrý císař, ten žije ve Vídni,
Němci pod horami, v městech židé.

Černé lány řepy jak pruh smoly ;
rusovlasé děvče kope v poli,
ví, že jednou muž si pro ně přijde.

Šuhaj z Hané práce hledí a dbá,
aniž v díle prahne po děvuše,
ví, že žena raz za práh přikluše,
tři dny a tři noci bude svatba.

Hrubý sedlák, osmahlý a rudý,
trochu pyšný proti městským lidem,
nikdy ze své neuhne ti půdy.
Jak, jak jest jinak pod Beskydem!

 

Kantor Halfar

Kantor Halfar byl hoch dobrý
byl hoch hodný byl hoch hezký
ale škaredou měl chybu
i v Těšíně mluvil česky

před okresním inspektorem
A když tak se kantor spustí...
víš jsou hříchy v katechismu
co se nikdy neodpustí

před okresním inspektorem
A když tak se kantor spustí...
víš jsou hříchy v katechismu
co se nikdy neodpustí

Léta táhnou vlasy řídnou
jako listí před jesení
Halfar pořád za mládence!
Pro Halfara místo není

V krčmě zazní skočná hudba
Právě v kapli dalo slovo:
což by mělo deset roků
čekat děvče Halfarovo?

V krčmě zazní skočná hudba
Právě v kapli dalo slovo:
což by mělo deset roků
čekat děvče Halfarovo?

Přijdou páni: Škola polská!
Burmistr v klín ruce složí
Ale vzpurný Halfar učí
jak mu káže zákon boží

Tich po mezích chodí Halfar
bez úsměvu bez myšlenky
v noci klidně sám za stolem
hledí v zem hledí sklenky

Tich po mezích chodí Halfar
bez úsměvu bez myšlenky
v krčmě v noci sám za stolem
hledí v zem hledí sklenky

V horký večer na klekání
když se ve vsi jednou zvoní
vběhne děvče v černou jizbu
Kantor visí na jabloni!

Bez modlitby bez slzy jej
jak při hříšné duši jisto
v roh hřbitova zakopali
a tak dostal Halfar místo

Ty a já

Uhni mi z cesty:
černé mám ruce a vlhké mám šaty
kovkopem já jen a velmožem dnes ty,
z paláce ty, já jen z dřevěné chaty,
frygickou čapku mám, přes čelo stín.
A za mnou nelkají sirotků prosby,
sežrali tvoji jim zajíci pole,
bez srdce's, bez studu's - blesk tebe rozbi,
z Beskyd jsem, hoře a poroby syn,
robím v tvých hutích a robím v tvém dole,
žluč vře mi žilou, a robím ti přece,
chytám tvá drva na zpěněné řece,
černý jsem, chud jsem, pot přes čelo letí,
nepláčou kvůli mně v Beskydách děti,
netiskl vdov jsem a nebral jim země,
zato jsem žebrákem, velmožem dnes ty, -
přijel jsi na hory? Vari ode mne,
frygickou čapku mám, uhni mi z cesty!

 

  • určit literární druh, žánr a výrazovou formu
  • charakterizovat obsahovou stránku sbírky (cíl autora, tematické okruhy, motivy) - i ty, které nejsou obsaženy v uvedených básních. Uvést i příklady básní.
  • charakterizovat formální stránku textu - verš, metrum, rým, základní kompoziční prostředek uvedených básní
  • vyhledat umělecké prostředky prostředky typické pro P.Bezruče
  • v básni Kantor Halfar vyhledat prvky typické pro baladu, připomenout osudy jiných postav
  • určit význam P.Bezruče pro rozvoj české poezie (sociální tématika)
  • zasadit dílo P. Bezruče do kontextu české literatury přelomu 19. a 20. století

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi