Molière

25.11.2012 12:23

Lakomec

VALERIUS: Půjdu za ní, pane, a budu pokračovat v lekcích, které jsem jí tu udílel.

HARPAGON: Běž, velice si mě zavážeš. Jistě...

VALERIUS: Je dobře jí přitáhnout uzdu.

HARPAGON: To je pravda.

VALERIUS: Nemějte starostí. Pevně doufám, že dospěji k žádoucímu cíli.

HARPAGON: Snaž, snaž se o to! Vydám se teď na malou procházku městem, a hned se vrátím.

VALERIUS: (odcházeje, kudy odešla Eliška, jako by se obracel svou řečí k ní) Ano, peníze jsou vzácnější než všechny jiné věci na tomto světě, a vy byste měla vzdávat nebi díky, že vám dalo tak počestného otce. Ten moudrý muž ví, co je to život. Když se někdo nabídne, že si vezme dívku bez věna, nepatří se na nic ohlížet. Jeť v tom všechno obsaženo. Kdo si bere dívku bez věna, nemusí být ani krásný, ani mladý, ani urozený, ani počestný, ani poctivý.

HARPAGON: Ach, jaký to hodný hoch! Ta řeč je pravé orakulum. Šťastný pán, který se může chlubit takovým sluhou!

 

1) Zasadit umělecký text do literárně historického kontextu (charakterizovat klasicismus, jeho znaky v literatuře a další autory)

2) Charakterizovat text jako literární druh a načrtnout děj.

3) Zasadit dílo do kontextu autorovy tvorby (život, co napsal, charakterizovat jiné Molièrovy postavy, koho Moliere kritizuje).

4) Co je na Lakomci nadčasové?

5) Pojmenovat a charakterizovat postavy díla a načrtnout jejich vzájemné vztahy.

6) Zasadit ukázku do kontextu knihy.

7) Charakterizovat text po jazykové stránce (slovní zásoba, syntax, básnické prostředky)

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi