Literární soutěž

12.04.2012 18:58

Gymnázium Pelhřimov vyhlašuje literární soutěž

 

Tajemná kniha

aneb čím naplníme stránky

Přemýšleli jste někdy o tom, jakou knihu tak sveřepě třímá kamenný učitel před vchodem našeho ústavu? Proč je tak shrbený a pozoruje okolí ostražitě jako surikati? Třeba je v knize všechno tajemství naší školy, zlatá cihla, univerzální odpověď na každou otázku, nebo také nic. A to by byla škoda. Lidé nemají rádi prázdnotu, prázdno totiž nedává smysl.

 

Kdo se může zúčastnit?

Jakýkoliv student Gymnázia Pelhřimov

 

Jaký je harmonogram soutěže?

Termín odevzdání příspěvků: do 1. června 2012

Vyhlášení výsledků soutěže, spojené s autorským čtením v aule školy: 28. června 2012

 

V jakých kategoriích?

Soutěž je vyhlášena ve 4 kategoriích:

I. Povídka – původní autorská povídka s libovolným námětem. V této kategorii mohou soutěžit studenti všech tříd gymnázia. Maximální rozsah povídky - 3 normostrany.

II.  Báseň – autor předloží k posouzení 3 básně libovolného rozsahu a námětu. V této kategorii mohou soutěžit studenti všech tříd gymnázia.

III. Fejeton, sloupek či glosa autor předloží 2 vybrané publicistické texty v rozsahu maximálně 2 normostran. V této kategorii mohou soutěžit studenti všech tříd gymnázia.

IV. Volný útvar i žánr – autor předloží k posouzení libovolný text o maximálním rozsahu 2 normostran. V této kategorii mohou soutěžit pouze žáci nižšího stupně gymnázia.

 

Poznámky: Student může soutěžit ve více kategoriích. V každé kategorii budou vyhlášena první dvě místa. Vítěz kategorie obdrží poukázku na nákup knih v hodnotě 500 Kč. Do soutěže prosím nepřihlašujte texty slohových prací. Složení hodnotící komise bude oznámeno dodatečně (bude záviset i na počtu prací).

 

Příspěvky zašlete v elektronické podobě na adresu karel.kra@gmail.com.  

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi