Kvinta - historický esej (odevzdat do 23. ledna)

15.01.2013 08:13

Kvinta – pololetní esej (argumentační úvaha)

rozsah: minimálně 2500 znaků (1,5 normostrany)

termín odevzdání ve vytištěné podobě: 23. ledna

 

témata (náměty pro zpracování nejsou tučně):     

a) Co se vlastně stalo v Býčí skále? Množství výkladů a vaše představa podpořená argumenty

b) Co je největším pravěkým vynálezem? Vybrat si jeden vynález, změnu a ten (tu) argumentačně hájit, snažit se přesvědčit čtenáře.

c) Nejtajemnějším pravěkým artefaktem je rozhodně…!!! Jaký pozůstatek pravěkých kultur je ten nejzajímavější?

d) Asterix a Obelix - typičtí Keltové, nebo typičtí Francouzi? Oblíbené kreslené postavičky – jejich význam pro dnešek (jsou zasazeni do pravěkého světa keltské Galie, nebo se chovají jako moderní Francouzi?).

e) Pravěk? Phe, ňáký poloopice… Má smysl učit o pravěku (číst o pravěku, bádat o pravěku)?

 

Struktura eseje:

Základní struktura eseje se skládá ze tří částí – úvodu, hlavní části a závěru. Zjednodušeně je možné si strukturu představit jako dva trychtýře propojené v užší části trubičkou. V úvodu se vysvětluje téma díla, tedy z obecné roviny se přechází do užší konkrétní, která je dále rozvíjena hlavní částí. A ta nakonec vyústí do závěru, jenž práci shrne a převede opět do obecné roviny. Příkladem budiž třeba esej argumentující, že původní trilogie Star Wars měla zásadní vliv na rozvoj filmové tvorby. Autor v úvodu vysvětlí, proč ho v rámci kinematografie 70. a 80. let zaujaly právě Hvězdné války a v čem konkrétně ovlivnily pozdější tvorbu, v hlavní části práce předkládá argumenty pro své tvrzení a polemizuje s kritickými názory a na závěr vše shrne s důrazem na obecné dopady Star Wars na soudobou filmovou tvorbu

Název a úvod mají tři hlavní funkce: vysvětlit výběr tématu, předložit základní argument eseje a zaujmout. Je třeba nejen vybrat atraktivní téma, ale také čtenáře zaujmout stylem i obsahem, aby měl důvod trávit četbou předloženého eseje následující chvíle. Od obecného ke konkrétnímu – proč jsem si téma vybral, čím se budu dál zaobírat, co je můj hlavní argument. Teze, neboli hlavní myšlenka díla, je ne zřídkakdy poslední větou úvodu.

Hlavní část je vlastním tělem eseje. Zde autor klade jednotlivé argumenty a důkazy pro své tvrzení definované v úvodní tezi. Patří sem příklady, srovnání i metafory. Zároveň se zde polemizuje s názory protichůdnými a dokazuje – je-li třeba – jejich chybnost. Logicky je tato část nejobsažnější.

Závěr, v našem případě pravděpodobně jeden či dva odstavce, je poslední a tedy klíčovou částí eseje. Tady se shrnuje úvodní teze jako správná a často se její platnost zobecňuje. Je možné nabídnout radu či pravděpodobný výhled do budoucna („Domnívám se tedy, že elektrárny využívající mořské proudění jsou efektivní nejen pro oblast Benátska ale i další přímořské oblasti s podobnými podmínkami. Nejbližší desetiletí bude pravděpodobně svědkem jejich rozšíření po celém světě.“).

 

Příprava:

Než usednete ke stolu či počítači, sáhněte po klasických pomůckách v podobě pera, propisky či tužky a listu papíru. Napište si, jaká vás napadají témata. Udělejte si malý brainstorming, pište, cokoliv, co vás napadne. Volba správného tématu, které zaujme vás a má šanci zaujmout i čtenáře.

Teď je čas na knihovnu, rešerši na internetu. Snad ke každému tématu najdete desítky, k mnohým i tisíce stránek textu. Na internetu ale pozor na zdroje, zveřejnit svůj text může kdokoliv, s důvěryhodností ale může být na štíru. Knihy, případně kvalitní časopisy jsou v tomto ohledu spolehlivější. Upozorňuji, že smyslem práce není postahovat kusy textu z internetu a vytisknout!!!

Přemýšlejte, co vás o zvoleném tématu napadne. Účelem je téma co nejvíce zúžit. Je čas na další brainstorming. Tvrdit, že květiny jsou krásné, není téma na esej. Tvrdit, že orchideje se svými čarokrásnými tvary květů a rozličnými omamnými vůněmi jsou nejkrásnější, už být může.

 

Jazyk eseje:

Neexistuje jeden správný způsob, jak esej napsat. Styl může být seriózně-akademický, hravě literární, zcela experimentální. Je to na vás. Snažte se psát poutavě, chytře, procítěně. Když se vám to povede, získáte si čtenáře na svou stranu. Platí, pochopitelně, že styl samotný, byť třeba dokonalý, nezachrání text bez dobrého obsahu.

Piště v 1. osobě Ich-formou, protože esej je velmi osobní („K oblasti kresleného filmu mám silný vztah, protože…“). Umožní vám intimnější, upřímnější výpověď. Piště ve 3. osobě er-formou, protože je důvěryhodnější, akademičtější. („Jak známo, milovníci psů mají tendenci…“). Umožní vám serióznější předkládání argumentů. Obojí je správné, obojí má své výhody.

Klíčový je tok textu. Dobře propojujte jednotlivé odstavce. Čeština nám poskytuje bohatou nabídku nástrojů k tvorbě plynulého textu. Dělte esej do jednotlivých odstavců – jednolitý text na celou stránku čtenáře unaví – ale navazujte vždy na ten předchozí. Esej je jako náhrdelník složený z velkých korálků jednotlivých odstavců navlečených na jednolité niti autorova vyprávění.

Nebojte se experimentovat, může se stát, že nakonec dospějete k jinému závěru, než jste čekali. To ale jen dokazuje, že jste při polemice argumentů postupovali upřímně. Není nic jednoduššího než upravit základní tezi v úvodu.

Ostatně, úvod se sice většinou píše jako první (i když ani to není závazné pravidlo – řada autorů si sice na začátku stanoví tezi, úvod ale píše až jako poslední), zpravidla se ale jako úplně poslední upravuje.

 

Citace

Je zcela nepřípustné kopírovat (tedy ukrást sebemenší část cizí práce)! Je to proti pravidlům lidské slušnosti. Obzvlášť v eseji, který má ukázat vaši schopnost samostatného a osobitého úsudku.

Součástí hodnocení je i správná práce se zdroji. Tedy, pokud použijete například nějaký fakt či soubor faktů (netýká se to obecně známých faktů, ale údajů a skutečností, které jste si museli vyhledat)je třeba, abyste ho uměli správně ocitovat. Ukázky citací na:  https://atterdag.webnode.cz/news/jak-vypracovat-maturitni-seminarni-praci-z-dejepisu-/

 

Text zpracován podle: https://www.cemach.cz/jak-napsat-dobry-esej

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi