Komunikace a sloh (Fraus) a maturita

02.01.2013 21:05

Komunikace a sloh (Fraus) – jaké pasáže

jsou nutné k maturitě?

 

Protože se mnozí z vás neobtěžují pracovat s učebnicí a vyhledávat si v ní informace (natož aby si ji donesli do hodiny), rozhodl jsem se trošku vypsat, co v ní najdete zajímavého. Znalosti ze slohy vyžijete především v rozboru neuměleckého textu, písemné práci a v didaktickém testu.

 

Vlastnosti textu (komunikace) – s. 11-14 - velmi vhodné je pochopit dobře body a)-g).

 

Členění textu – s. 25-32 - horizontální a vertikální členění textu (hodí se především při rozboru neuměleckých textů, zejména publicistiky a odborného stylu), dialog a monolog, pásmo postav a vypravěče (nevlastní přímá, polopřímá řeč…), členění promluv v dramatických textech.

 

Texty mluvené a psané – s. 39-43 jsou zde pěkně vidět rozdíly mezi psaným a mluveným textem. Doporučuji především cvičení 6 na stránce 41.

 

Subjektivní a objektivní slohotvorní činitelé - s. 46-49 - potřeba umět perfektně, lze dobře využít u neuměleckého textu… ale valné využití to jinak nemá. Pokud něco píšu, automaticky si je uvědomuji (pokud nejsem méně duševně zdatný).

 

Slohové rozvrstvení jazykových prostředků - s. 50-57 - tohle je opravdu zásadní kapitolka věnovaná jednotlivým vrstvám slovní zásoby! Spisovná čeština a její hovorová forma, obecná čeština, nářečí… spousta textů na vyzkoušení. Musíte nutně umět rozlišovat spisovnou a obecnou češtinu, slangové výrazy, neologismy… To činí některým z vás obrovské problémy. Vzpomeňte si na Bylo nás pět či na Rozmarné léto. Někteří jsou schopni rozlišit „divná“ slova, ale to je všechno. Funkci „divných“ slov a jejich konkrétní zařazení do vrstev slovní zásoby už mnozí určit nezvládnou.

 

Slohové postupy a útvary - s. 58-69 - znát všechny postupy i útvary na nich založené. Toto je naprostý základ, více jsem toho říkal o hodině (máte to mnohdy i na papírech). Slohové postupy byste měli bezpečně poznat z textu, se slohovým útvarem je to již těžší.  

 

Funkční styly – s. 69-120 - opět musíte umět poznat funkční styl z textu, který dostanete. Kromě funkce daného funkčního stylu (odborně sdělná, získávací, direktivní…) vás musí zajímat i znaky daného funkčního stylu (v rovině hláskoslovné, lexikální, tvaroslovné…), používané slohové postupy a hlavní slohové útvary.

 

Produkce (vytváření) textu – s. 126-131 - dobré rady pro psaní především odborných textů.

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi