Karel Hynek Mácha

08.12.2012 10:51

Máj

To vše zločinec ještě jednou zřel,

to vše, jež nyní opustiti měl,

a hluboký srdce mu žel uchvátí;

hluboce vzdechne – slza slzu stíhá –

ještě jednou – posledně – vše probíhá,

pak slzavý v nebe svůj zrak obrátí.

Po modrém blankytu bělavé páry hynou,

lehounký větřík s nimi hraje;

a vysoko – v daleké kraje

bílé obláčky dálným nebem plynou,

a smutný vězeň takto mluví k ním:

„Vy, jenž dalekosáhlým během svým

co ramenem tajemným zemi objímáte,

vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,

vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe,

v tiché se slzy celí rozplýváte,

vás já jsem posly volil mezi všemi.

Kudy plynete u dlouhém dálném běhu,

i tam, kde svého naleznete břehu,

tam na své pouti pozdravujte zemi.

Ach zemi krásnou, zemi milovanou,

kolébku mou i hrob můj, matku mou,

vlasť jedinou i v dědictví mi danou,

šírou tu zemi, zemi jedinou! –

A až běh váš onu skálu uhlídá,

kde v břehu jezera – tam dívku uplakanou –“

 

Otázky k uměleckému textu:

  • Určit literární druh, výrazovou formu a žánr (dokázat na textu)
  • Vysvětlit a popsat kompozici Máje a stručně seznámit s dějem a postavami, zasadit úryvek do celé skladby
  • Nalézt v textu hlavní motivy
  • Charakterizovat verš, rým a jazykové prostředky, tvrzení doložit na konkrétních textových pasážích (obrazná a neobrazná pojmenování, figury a tropy),
  • Dokázat na Máji, že se jedná o dílo z období romantismu
  • Zasadit dílo Máj do kontextu tvorby Karla Hynka Máchy a charakterizovat Máchovu osobnost
  • Zasadit Karla Hynka Máchu do kontextu české literatury 19. století

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi