Karel Havlíček Borovský

08.12.2012 11:35

Tři satirické skladby

. Elegie

Sviť, měsíčku, polehoučku

skrz ten hustý mrak,

jakpak se ti Brixen líbí? -

Neškareď se tak!

 

III.

Bach mi píše jako doktor,

že mi nesvědčí

v Čechách zdraví, že prej potřebuju

změnu povětří;

 

Že je v Čechách tuze dusno,

horké výpary,

mnoho smradu po té oktrojírce,

holé nezdraví.

 

Že on tedy schválně pro mne

kočár sem poslal,

abych se hned na státní outraty

na cestu vydal.

 

A žandarmům že nařídil,

ať mne hodně nutí,

kdybych nechtěl ze skromnosti přijmout

jeho nabídnutí.

 

VIII.

Hory, skály ohromnější ještě

než jest hlouposť mezi národy,

vedle cesty propasť bezedná jak

držka armády.

 

Temná noc, jak naše svatá církev,

a my jedem' s kopce jako mžik;

darmo křičí Dedera: „Drž koně!“

prázdný je kozlík.

 

  • určit literární druh, výrazovou formu a žánr
  • definovat satiru
  • stručně připomenout děj všech tří skladeb
  • určit, zda v ukázkách převažuje humor, ironie nebo groteska (doložit)
  • co je předmětem autorovy kritiky v ukázce a v dalších skladbách? (doložit)
  • charakterizovat jazykové prostředky a verš
  • zařadit dílo do kontextu tvory Karla Havlíčka Borovského
  • připomenout další autory, kteří psali satirická díla
  • uvést Havlíčkova životopisná fakta

 

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi