Victor Hugo

25.11.2012 13:01

Chrám Matky Boží v Paříži

Rozběhl se a přinutil i ji, aby běžela, neboť nepouštěl její ruku; zamířil rovnou k šibenici, ukázal na ni prstem a řekl ledově: „Vol mezi námi dvěma!“

Vytrhla se mu z rukou, klesla u paty šibenice a objala tu smutnou oporu. Pak se pootočila svou krásnou hlavou a podívala se přes rameno na kněze. Řekl bys svatá Panna pod křížem. Kněz zůstal bez hnutí, s prstem zdviženým k šibenici, stále v témž postoji, jako socha.

Konečně mu cikánka řekla: „A přece mi nahání méně strachu než vy.“

Tu spustil zvolna paži a díval se úplně zdrcen na dlažbu.

„Kdyby ty kameny mohly mluvit ,“ šeptal „řekly by: Ano, to je člověk velice nešťastný.“ Pak pokračoval. Dívka klečící pod šibenicí a ztracená v záplavě dlouhých vlasů nechala ho mluvit bez přerušení. Mluvil nyní hlasem naříkavým a mírným, což bolestně kontrastovalo s povýšenými a strohými tahy jeho obličeje : „Já vás miluji. Ano, ano, je to pravda. Ale z toho ohně, který mi spaluje srdce, neproniká navenek nic. Ach dívko, spaluje mě ve dne v noci, ano, ve dne v noci, což to nezaslouží soucitu? Říkám vám, moje láska plane dnem i nocí, to jsou muka. Ach, trpím příliš, ubohé dítě! Ujišťuji vás, že takový cit je hoden soucitu. Vidíte, že s vámi mluvím mírně. Přál bych si, abyste se mě už tolik neděsila. Konečně, miluje-li muž ženu, není to jeho vina! Ach můj bože, což mi nikdy neodpustíte? Budete mě stále nenávidět? Je tedy všemu konec? Vidíte, to právě mě činí zlým a mě samému hrozným.

 

- určit literární druh, výrazovou formu a žánr

- zasadit výňatek do kontextu celého díla

- určit místo a čas děje, stručně! nastínit děj

- charakterizovat na základě výňatku Frolla a Esmeraldu, analyzovat vzájemné vztahy a kontrasty mezi hlavními postavami

- charakterizovat vypravěče textu

- charakterizovat příznakové jazykové prostředky (slovní zásoba, tvarosloví, syntax) – jak se na textu odráží vypjatá emocionalita?

- dokažte, že je autor v díle ovlivněn romantismem.

- zasadit dílo Chrám Matky Boží v Paříži do kontextu světové literatury a tvorby V. Huga

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi