Honoré Balzac

30.11.2012 10:28

Otec Goriot

Otec Goriot, stařec asi dvaašedesátiletý, uchýlil se k paní Vauquerové v roce 1813, když zanechal svého obchodu. Nejprve si zde najal byt… a platil tehdy dvanáct set franků penze jako člověk, pro nějž o pět louisdorů víc nebo míň bylo maličkostí. Paní Vauquerová poněkud upravila tři pokoje tohoto bytu za předběžnou úhradu, za niž koupila usmolených zařízení, a to žluté kalikové záclony, dřevěná lakovaná křesla, vyčalouněná utrechtským sametem, několik usmolených obrázků a tapet, které si nevybraly už ani předměstské hospody. Snad bezstarostná velkodušnost, jež přiměla otce Goriota, který tou dobou byl uctivě zván panem Goriotem, že se dal na to nachytat, že byl považován za hlupáka, který se vůbec nevyzná v obchodech. Goriot přišel s dobře zásobeným šatníkem, skvělou výbavou obchodníka…


„Čím chladněji budete počítat, tím rychleji půjdete dopředu. Bijte se bez lítosti, budou se vás bát. Berte muže a ženy jen jako dopravní koně, které zanecháte zchvácené na každé zastávce, tak dojdete k vrcholu svých tužeb.“ … „Zmocní-li se vás opravdový cit, ukryjte jej jako poklad; neprozraďte ho nikdy, byl byste ztracen. Nebyl byste už katem, stal byste se obětí. Budete-li kdy milovat, uchovejte dobře své tajemství! Neprozraďte je dříve, dokud jste se dobře nepřesvědčil, komu otvíráte své srdce. Abyste si předem uchránil tuto lásku, která zatím neexistuje, naučte se nedůvěřovat tomuto světu.“

 

 

- určit literární druh, žánr a výrazovou formu (dokázat na knize)

- charakterizovat hrdinu / hrdiny, popsat jejich vývoj

- jakých slovních druhů a jazykových prostředků autor užívá k důkladným a přesným popisům?

- dokázat, že je kniha dílem realistickým po obsahové i formální stránce (i se zaměřením na ukázky)

- jak se musí jedinec chovat, pokud chce obstát v tehdejší francouzské společnosti (srovnat i s jinými hrdiny francouzského realismu)

- zasadit dílo Otec Goriot do kontextu autorovy tvorby a do kontextu světové realistické literatury

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi