Gustave Flaubert

02.12.2012 10:33

Paní Bovaryová

Mezitím se Bovary neodvažoval vytáhnout paty z domu. Seděl dole v jídelně u krbu bez ohně, bradu svěšenou na prsa, ruce sepjaté a oči vytřeštěné. "Taková hrozná událost!" uvažoval, "takové zklamání!" A přitom přece učinil všechna myslitelná bezpečností opatření. Zamíchal se do toho osud. Ale co naplat, kdyby Hippolyte nakonec zemřel, on bude jeho vrahem. A jaké důvody bude uvádět, až se ho budou pacienti vyptávat? Snad se přece jen v něčem zmýlil? Hledal, nenalézal. Ale vždyť i ti nejslavnější chirurgové se někdy zmýlí. Ale to právě mu nikdo nikdy neuvěří!

Naopak, budou se smát, pomlouvat! Roznese se to až do Forges! Až do Neufchatelu! Až do Rouenu! Všude! Kdoví, jestli proti němu kolegové nevystoupí? Z toho by vzešla polemika, musel by odpovídat v novinách. Hippolyte by ho dokonce mohl žalovat. Viděl už, jak je zneuctěn, zničen, ztracen! A jeho obraznost se pod náporem tolika možných dohadů mezi nimi zmítala jako prázdný sud, odnášený do moře a převalovaný na vlnách.

Ema seděla proti němu a pozorovala ho. Nesdílela s ním jeho pokoření, pociťovala jen své vlastní: to, že si vůbec kdy představovala, že takový muž by mohl za něco stát, jako by se už tolikrát nepřesvědčila o jeho ubohosti.

Charles chodil po místnosti sem a tam. Boty mu vrzaly na parketách.

"Posaď se," řekla mu, "rozčiluje mě to!"

Posadil se.

Jak se mohlo stát, že ona (ona při své inteligenci!) se znovu takhle zmýlila? Proč ostatně trpí takovou neblahou mánií, že si ničí život neustálým sebeobětováním? Vzpomínala na svou touhu po přepychu, na všechno, co si její duše musela odepřít, na ubohost manželství i domácnosti, na své sny, které zapadly do bláta jako zraněné vlaštovky, na všechno, po čem toužila, na všechno, čeho se vzdala, na všechno, co mohla mít! A proč? Proč?

Otázky k uměleckému textu:

  • určit literární druh, žánr a výrazovou formu
  • charakterizovat vypravěče a způsob vyprávění – zauvažovat nad přechodem mezi řečí autorskou a řečí postav
  • charakterizovat duševní rozpoložení a jednání hlavních postav ve výňatku i v celém díle
  • Charakterizovat Eminy sny a představy a jejich střet s realitou
  • popsat stručně děj románu a zasadit výňatek do kontextu díla
  • analyzovat jazykovou a syntaktickou stránku textu, tvrzení doložit na konkrétních textových pasážích
  • zasadit prozaické dílo G. Flauberta do kontextu vývoje literatury 19. století a zmínit okolnosti jeho vydání
  • Připomenout další autory světového realismu

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi