Česká próza za okupace a reakce na válku

27.01.2013 20:55

Literatura za okupace, téma války a židovství

Veřejným vystoupením spisovatelů  reagujícím na společenskou situaci byl v květnu 1938 manifest Věrni zůstaneme. V září 1938 bylo zveřejněno Prohlášení českých spisovatelů ke svědomí světa. V listopadu 1939 se uskutečnilo přenášení ostatků K.H.Máchy z Litoměřic do Prahy na Vyšehrad-bylo pojato jako celonárodní manifestace.

Za okupace zemřela řada autorů- Vančura, J.Čapek, K.Poláček,Medek, Havlíček, Schulz. Někteří emigrovali –E. Hostovský.V literatuře  tohoto období lze vysledovat několik proudů:

Historické náměty: Vančurovy Obrazy z dějin národa českého, Schulzův Kámen a bolest, Kožíkův R Největší z pierotů a Kratochvílův Osamělý rváč.

Psychologická próza tohoto období odráží nálady a pocity lidí: Pujmanové Předtucha, Neffova Třináctá komnata, Řezáčovy R Černé světlo, Svědek, Rozhraní, Havlíčkova próza Helimadoe.

Optimisticky laděná próza  chce povzbudit : Drdovo Městečko na dlani, Basův Cirkus Humberto, Lidé z maringotek, Poláčkova díla Hostinec U Kamenného stolu, Bylo nás pět.

   Po atentátu na Heydricha došlo k zesílení tlaku na českou kulturu, každý odpor byl nemožný.

Téma války a fašismu  se v poválečné literatuře objevilo ve dvou vlnách: první vlna válečné prózy následovala bezprostředně po válce a odráží autentické zážitky autorů , z bojů, z  vězení ,z odboje nebo z válečného života v protektorátu. Sem by patřila Fučíkova Reportáž psaná na oprátce, Drdova Němá barikáda, román Jiřího Weila Život s hvězdou. Druhá vlna se objevuje v 60.letech,díla o válce se vyznačují větší psychologickou hloubkou. Sem se řadí díla Ladislava Fukse, Arnošta Lustiga,Hrabalovy Ostře sledované vlaky,aj.

 

Jan Drda  1915-1970

Spolupracovník Karla Čapka v LN, je dobrým vypravěčem stejně jako Čapek. V Pp Němá barikáda jde o osudy bezejmených hrdinů, kteří se postavili proti fašismu. S tématikou odboje je P Včelař, Hlídač dynamitu,, z prostředí heydrichiády Vyšší princip, z Pražského povstání Pancéřová pěst, Němá barikáda.

Z období okupace je i R Městečko na dlani. Čerpá z prostředí rodné Příbrami/Rukapáň/. Postavy líčí s humorným nadhledem, má pochopení pro jejich lidské chyby.

Hrátky s čertem –alegorické drama. Dalskabáty.....-hra pro děti. Pro děti také České pohádky.

 

Jiří Weil  1900-1959

Za okupace nenastoupil do transportu, skrýval se, fingoval sebevraždu, přežil.

Život s hvězdou-R- židovský učedník Roubíček čeká na povolání do transportu. Weil líčí jeho pocity a hrůzu každodenního života za okupace.

 

Julius Fučík  1903 – 1943

Levicový novinář. Vedl časopisy Kmen a Tvorbu. Za okupace pracoval v odboji, r. 42 zatčen, po roce vězení popraven. Jeho Reportáž psaná na oprátce je psána na Pankráci ve vězení na lístky, které pronesl jako smetí dozorce Kolínský. Krátké kapitoly popisují zatčení, průběh dne ve vězení, život v cele, výslechy, rozhovory mezi vězni na dvoře. Charakterizuje vězně, dozorce, vyšetřovatele i své přátele. Úplný text vyšel až 1994. Zamlčováno bylo, že F.po 7 týdnech promluvil, snažil se vyšetřovatele zmást, aby zapomněli na intelektuály a umělce. Po období pochyb o autentičnosti textu bylo v 90.letech na základě zkoumání potvrzeno, že Reportáž je skutečně Fučíkův text vzniklý ve vězení.

 

 

Jan Otčenášek  1924 – 1979

Prozaik, scénárista. Podílel se na scénáři tv seriálu Byl jednou jeden dům, napsal řadu známých románů, několik s tématem války a povál.situace.

Občan Brych R, téma komunistického převratu v roce 1948, Brych je ukázán jako kolísající intelektuál, ne zcela přesvědčený o dobru socialismu, ale ani o řešení emigrace. Zfilmováno s K. Högrem a za totality povinně navštěvováno školami jako výchovný film o únorových událostech.

Romeo, Julie a tma - Povídka z protektorátu. Příběh statečnosti a lásky. Židovka Ester nenastoupí do transportu, ujme se jí student Pavel, tajně ji schová ve svém pokojíku, dělí se o jídlo, nic neprozradí. Jejich láska končí tragicky. Když hrozí prozrazení, Ester opouští úkryt, aby neohrozila nikoho v domě, a utíká. Je zastřelena.

Kulhavý Orfeus – příběh skupiny mladých lidí, kteří za totálního nasazení  vytvoří odbojovou skupinu Orfeus.

Když v ráji pršelo R

Pokušení Katarina – nedokončený R

 

 

Norbert Frýd  1913 – 1976

Žid, vězněn v Terezíně, Osvětimi, Dachau.

Krabice živých R z 50.let, z vlastních zážitků. Na úpatí Alp budují fašisté továrnu na raketové střely. Přijíždějí vězni, kteří prošli selekcí, aby mohli pracovat. V nelidských podmínkách, o hladu, v mrazu, pod bitím. Dozorcům pomáhají němečtí trestanci, vrazi, zloději, kterým stoupla moc do hlavy a chovají se zvlášť krutě. V táboře se tvoří skupina statečných. Fašisté jsou ústupnější, neboť jim „teče do bot „. Hrdina Zdeněk je dosazen na místo pomocného písaře, což mu umožní zachraňovat lidi přesunem z „krabice živých“ do „krabice mrtvých „.Autor si neulehčil závěr obvyklým osvobozením, nýbrž  nechává konec roku 1944 otevřený.

 

Ladislav Fuks  1923 – 1994

Psal o osudech Židů za války. Časté jsou motivy strachu, nebezpečí, úzkosti, nenávisti. Pro napětí opakuje symboly a motivy. Občas černý humor .

Pan Theodor Mundstock – R absurdita: pan T.M. se doma cvičí pro nejtvrdší podmínky.Když dostane povolání do transportu , uleví se mu, je totiž připraven fyzicky i psychicky. Je nakonec sražen autem, když jde na shromaždiště.

Spalovač mrtvol N psychohoror s prvky černého humoru a grotesky. Pan Kopfrkingl je starostlivý otec rodiny, má zálibu ve vznešených slovech, svou ženu Marii oslovuje Lakmé, něžná, nebeská, děti nazývá drahými. Čte knihy o Tibetu a čerpá z nich životní filozofii:čím dříve člověk zemře, tím dřív se zbaví utrpení. Pod vlivem přítele -nacisty Willyho- přijme teorii stoprocentních lidí. Kariéru mu komplikuje židovská manželka. K. Má totiž jako zaměstnanec krematoria možnost kariéry  u plynových komor. Ženu tedy oběsí, syna zavraždí. Chce zabít i dceru, je ale odvezen sanitkou do blázince. V květnu 45 pozoruje lidi vracející se z koncentr. táborů a je přesvědčen, že je spasil. Zfilmováno r.68 Jurajem Herzem, R. Hrušínský jako Kopfrkingl.

Smrt morčete Pp

Variace na temnou strunu

Mí černovlasí bratři

Příběh kriminálního rady

Vévodkyně a kuchařka -vrcholný historický román, atmosféra konce habs.monarchie v aristokratických kruzích.

 

 

Bohumil Hrabal –1914 – 1997

K vál. tématice patří slavné Ostře sledované vlaky, kniha z 60.let, předloha oskarového filmu J. Menzela. Miloš  Hrma se chce už konečně zbavit panictví, ale nechtěně se stane hrdinou. Vyhodí do povětří německý vlak se zbraněmi. Sám přitom zemře. Hořké pousmání nad absurditou války.

 

Arnošt Lustig  1926 - 2012

Přítel Oty Pavla, znal se z Terezína s jeho bratry. Po válce mu nabídl práci v rozhlase. V 15 letech poslán do terezínského gheta, později do Osvětimi a Buchenwaldu. Na konci války utekl z transportu smrti a  ukrýval se. Po válce novinářem a redaktorem.1968 emigroval do USA, od r. 1995 šéfredaktorem Playboye. 

Noc naděje Pp  Démanty noci Pp – tématem osudy Židů v Terezíně a v koncentračních táborech

Dita Saxová N mladá Židovka  se vrací z koncentr.tábora a nemůže se zařadit  do života, spáchá nakonec sebevraždu.

Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou N :příběh skupiny židovských podnikatelů, kteří byli zajati a Němci jim slibují propuštění za výkupné. I když peníze dostanou, psychicky Židy týrají a nakonec pošlou do plynu. Mladá polská Židovka K.H. se dostane ke skupině náhodou, prokoukne podvod a vzbouří se. Zastřelí německého důstojníka. Její čin jekontrastem k pasivitě ostatních. Zfilmováno r.65 A.Moskalykem, Lustig psal scénář.

Hořká vůně mandlí

 

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi