Analytický článek

01.06.2012 07:28

Téma slohové práce: Analytický článek

Termín: do 6. června, jinak 5 bez diskuse

Rozsah a forma: na počítači (font 12ka, patkové písmo, řádkování 1,5, rozsah minimálně 200 slov)

Co to je analytický článek?: Je to text publicistického funkčního stylu, který využívá především informačního, úvahového a výkladového slohového postupu. Cílem je představit, popsat a analyzovat určitý problém či myšlenku. Měl by být věcný a srozumitelný. Informační části, v nichž se pracuje s fakty, musí být přísně objektivní, části úvahové si mohou dovolit subjektivitu (uvažování autora) vycházející z předložených skutečností.

Na co si dát pozor: Je nutné důsledně využívat postupů publicistiky,tedy pracovat s automatizacemi/aktualizacemi, frazeologismy, obraznými pojmenováními (ale nenásilně). Je nutno brát ohled na adresáta (přehnaně nekomplikovat větnou stavbu, udržovat s ním kontakt...). Autorovi by měl být jasný cíl textu a k němu by měl směřovat! Neužívejte obecné „žvásty“, vycházejte z konkrétních údajů či událostí – pro noviny je nejdůležitější důvěryhodnost (když to není Blesk). Určitě si na začátku rozvrhněte, jak budete v kompozici textu postupovat, a po napsání se mrkněte na jednotlivé odstavce – mají „své“ dílčí téma? Navazují logicky na sebe? Nepíšu stylem „každý pes, jiná ves?“

 

Témata:

a) Jsme rasisté? Článek do celostátního deníku o přítomnosti rasismu v současné společnosti.

b) "V nedělním oblečení nastoupíš před komisi" – Článek do celostátního deníku o stavu současné podoby státní maturity a o jejím letošním průběhu.

c) "Takový hezký penízky. Lesklý, takový žlutě, žlutě pěkný"- Článek o aktuální situaci v české korupční scéně. Můžete se zabývat vývojem jednoho případu a zasadit ho do souvislostí.

d) Klasifikované prověřování ve škole – nutnost či zbytečné zlo?

e) Volné téma, ale pouze po poradě se mnou!!!!!

—————

Zpět


Kontakt

Karel Kratochvíl

Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244
Pelhřimov 39301

Konzultační hodiny: středa 14:30 - 15:30Poděkování:

Za sponzorské dary na vybudování žákovské knihovny:

Ing. Jaroslavu Markvartovi, Ing. Josefu Tomcovi, Ing. Antonínu Chmelařovi, MUDr. Karlu Křikavovi. Ing. Ladislavu Medovi, Ing. Karlu Kratochvílovi